|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

معرفی مدیران

علیرضا صفر خانلو

 

سمت سازمانی :  

قائم مقام سازمان

 

سوابق شغلی:

معاون خدمات شهری شهرداری مشکین دشت

معاون شهردار مشکین دشت

دو دوره سرپرست شهرداری مشکین دشت

شهردار مشکین دشت

 

ایمیل سازمانی:

 

a.safarkhalo@hamyarialborz.com

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سید سعید صادقیان مطهر

 

سمت سازمانی :

 معاون مالی، اداری و پشتیبانی

سوابق شغلی:

 

ایمیل سازمانی:

 

s.sadeghian@hamyarialborz.com

 

 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مهدی آقا براری

 

 

 

سمت سازمانی :

 معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری

 

سوابق شغلی:

بخشدار اشتهارد

معاون سیاسی فرمانداری اشتهارد

معاون سیاسی فرمانداری طالقان

رئیس ستاد ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شهرستان کرج

 

 

ایمیل سازمانی:

 

m.aghabarari@hamyarialborz.com

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هاشم زقر

 

 

سمت سازمانی: 

مدیر روابط عمومی

 

سوابق شغلی:

استاد دانشگاه علمی کاربردی قوه قضائیه 

کارشناس ارشد آموزشی و پژوهشی در دبیر خانه مدارس علوم دینی اهل سنت

کارشناس بازرگانی شرکت کوثر آسمانیان

 

ایمیل سازمانی:

h.zaghar@hamyarialborz.com