|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

طرح ها و پروژه ها

طرف قرارداد

موضوع قرارداد

ردیف

شهرداری طالقان

تامین نیروی انسانی

1

شهرداری هشتگرد

 اصلاح وبازسازی میدان امام

2

شهرداری هشتگرد

احداث رمپ از ضلع غربی اتوبان

3

شهرداری کرج

نصب تابلو مناطق 12 گانه

4

شهرداری چهار باغ

تکمیل ساختمان اداری

5

شهرداری چهار باغ

تکمیل پارک مهدی آباد

6

شهرداری گرمدره

تعمیر پل های گرمدره

7

شهرداری هشتگرد

زیبا سازی میدان امام تا شهدا

8

شهرداری هشتگرد

احداث بوستان بانوان

9

شهرداری اشتهارد

تامین نیروی انسانی

10