|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

اعضای هیئت مدیره

 

سمت

سمت

نام

رئیس هیت مدیره

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری البرز

مهندس خسرو ارتقایی

عضو هیئت مدیره

    شهردار کرج

دکتر نصیری

عضو هیئت مدیره

فرماندار ویژه کرج

آقای شفقی