|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

اعضای شورای سازمان

                                     

                                      

 دکتر نصیری شهردار کرج
 علی مدیر دهقان  شهردارتنکمان
مهندس عظیمی شهردار چهارباغ
جناب آقای مهندس آقایی شهردار جدید هشتگرد
جناب آقای مهندس پیام رئیسی  شهردار هشتگرد
جناب آقای رضا پالیزبان شهردار کوهسار
جناب آقای علیرضا حیدری تفرشی شهردار گلسار
جناب آقای علی قاسم پور شهردار طالقان
جناب آقای محمد باقر آسارایی شهردار آسارا
جناب آقای مهندس کاظمی(سرپرست) شهردار اشتهارد
جناب آقای مهرداد ترابیان شهردار کمالشهر
جناب آقای مهندس باقر پور شهردار گرمدره
جناب آقای خلیل تاریقلی شهردار ماهدشت
جناب آقای مهندس صفری شهردار محمد شهر
جناب آقای مهندس مساعد شهردار مشکین دشت
جناب آقای غفاری شهردار فردیس
جناب آقای روز به ای شهردار نظرآباد