|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

اهداف و برنامه های آتی سازمان

سند راهبردی و چشم انداز برنامه های سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز

به یقین یکی از برترین باقیات و صالحات و از اهم فضیلتهای مورد تاکید ادیان و رهبران انسانیت، خدمت به انسانها بعنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الله در روی زمین و مظهری در پاس داشت نعمات بیکران خالق هستی می باشد. همانطور که در ذات پیدایش شهرداریها نهفته است و امروزه در بسیاری از جوامع بشری شاهد آن هستیم در صورت اهتمام و تعقل و اخلاص رسیدن به نقش گرانمایه و برجسته شهرداریها به وضوح آشکار و میتواند محوریت اعتلای اخلاق و زندگی پاک و متجلی روابط و عواطف انسانها بگردد. آنچه که مسلم است تحقق این جایگاه نیازمند تامین پیش نیازها و ابزارهایی است که تامین آن از اهداف و ماموریتهای تشکیل سازمان همیاری شهرداریها در کشور می باشد.

در اجرای این ماموریت و بمنظور حصول اهداف بلند مذکور در حوزه استان البرز و ایجاد بستری مطمئن در تامین شرایط توسعه پایدار و همه جانبه برنامه ای جامع و با مطالعات و شناخت عمیق از ظرفیتها و فرصتهای موجود در استان در دستور کار سازمان قرار گرفته که رئوس و کلیات آن به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

الف: اهداف

 1. تامین شرایط تحقق توسعه پایدار شهری در حوزه خدمات متنوع شهرداریها
 2. ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت ارائه خدمات با کیفیت و متناسب با نیازهای روز شهروندان و تجهیز شهرداریها به سخت افزار و نرم افزارهای پیشرفته
 3. ارتقا روابط و همکاریهای شهرداریهای استان با همتایان موفق و متفاوت خود در داخل و خارج از کشور
 4. ایجاد تسهیل در روابط بین شهرداریها با موسسات و نهادهای عمومی و خدماتی بین المللی و انتقال تجربیات و برنامه های توسعه خدمات
 5. مشارکت بهینه شهرداریها در برنامه های بلند مدت و پایدار و ایجاد منابع و استقلال مالی بدون اتکا به درآمدهای جاری
 6. ایجاد ارتقا همه جانبه نیروی انسانی شاغل در شهرداریها و ارائه خدمات وسیع و پوششهای حمایتی در راستای بهره وری بهینه زندگی ایشان
 7. تامین شرایط استفاده از ظرفیتها و منابع پیش بینی شده در اسناد چشم انداز توسعه ملی و استانی

 

ب: راهکارها

 1. مطالعه و شناخت جامع از ظرفیتها و منابع و فرصتهای موجود در حوزه استان و تدوین ضرورتهای زیربنایی و تعریف طرحها و پروژه ها بر اساس اولویت و برنامه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 2. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در حوزه نیازمندی ها، ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی استان و شهرداریها
 3. ایجاد ساختار برنامه ریزی شده حوزه امور اقتصادی در سازمان
 4. تاسیس شرکتها و موسسات اجرایی در حوزه های مورد نیاز بر اساس اولویت بندی و همچنین تشکیل کنسرسیومهای همکاری در حوزه های مورد نیاز با بخش خصوصی
 5. ایجاد ساختار اجرائی مشارکتهای اقتصادی بین المللی با ظرفیتهای موجود در سطح استان
 6. ایجاد برنامه همکاریهای مشترک اقتصادی و اجتماعی با سایر سازمان همیاری شهرداری های کشور
 7. سازماندهی و استفاده از بخش خصوصی و فعالین موفق اقتصادی در برنامه های مشارکتی در حوزه مناطق آزاد ویژه اقتصادی
 8. برگزاری نمایشگاههای معرفی ظرفیتهای اقتصادی، تولیدی استان و سرمایه گذاریهای مشترک در داخل و خارج از کشور
 9. ایجاد دبیرخانه همکاریهای حوزه برنامه ریزی های اقتصادی و اجرائی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و بنیاد ملی نخبگان و حوزه های دانش بنیان

بنظر می رسد با بهره گیری از ظرفیتها تحت برنامه ریزی دقیق و همه جانبه تحقق برنامه های فوق موجب ارتقا سطح کیفی و کمی و معنوی عموم شهروندان استان و ایجاد شرایط مطلوبی برای رفع معضلاتی همچون بیکاری، ناهنجاریهای اجتماعی و در مجموع رونق اقتصادی استان و افزایش امید به زندگی خواهد شد و در صورت همکاری و همیاری ارگانهای مربوطه رسیدن به اهداف مذکور در کمتر از دو سال تحقق خواهد یافت. انشاالله