|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

مستندات و مدارک مزایده نوبت هشتم

  • مستندات و مدارک مزایده نوبت هشتم
  • تاریخ انتشار: 1398/06/05
  • پرینت صفحه:
  • به گزارش روابط عمومی سازمان و با تدبیر مدیر عامل محترم در راستای اطلاع رسانی دقیق و تنویر افکار عمومی...
  • به گزارش روابط عمومی سازمان و با تدبیر مدیر عامل محترم در راستای اطلاع رسانی دقیق و تنویر افکار عمومی در خصوص روند برگزاری مزایده مستندات برگزاری مزایده نوبت هشتم روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان قرار میگیرد تا هر گونه ابهام دراین خصوص مرتفع گردد.

    در همین زمینه دعوت نامه حضور دستگاه های نظارتی و گواهی تایید ضمانت نامه بانکی به مبلغ 129/343/375/000 ریال و صورتجلسه کمیسیون معاملات  و رزومه طرف برنده روی سایت سازمان قرار می گیرد.