|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

نتیجه مزایده تمدید نوبت هفتم

  • نتیجه مزایده تمدید نوبت هفتم
  • تاریخ انتشار: 1398/05/02
  • پرینت صفحه:
  • جلسه کمیسیون عالی معاملات سازمان همیاری شهرداری های استان البرزدر...
  • به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه کمیسیون عالی معاملات سازمان همیاری شهرداری های استان البرزدر مورخه  سه شنبه 1/5/98با حضور اعضا کمیسیون، نمایندگان سازمان اموال و املاک کوثر به عنوان شریک و سهامدار بیمارستان، نمایندگان دستگاهای نظارت، نماینده دانشگاه علوم پزشکی البرز در محل سازمان همیاری برگزار گردید و با عنایت به بنده 2 شرایط شرکت درتمدید مرحله هفتم مزایده بیمارستان امام خمینی (ره) که تصریح می دارد شرکت کنندگان می بایست 5%  قیمت کارشناسی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضماتنامه بانکی بدون قید و شرط و یا تحویل فیش  واریز نقدی به حساب سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز در داخل پاکت "الف" ارائه نمایند و با توجه به آنکه هیچکدام از 2 شرکت کننده در مزایده در تامین بند مذکور توانایی مالی خود را اثبات ننموده اند. لذا پاکت های "ب" و "ج" هیچ یک از آنها مفتوح نگردید فلذا کمیسیون عالی معاملات به اتفاق آراء نسبت به ابطال مزایده و برگزاری مجدد مزایده با تسهیل شرایط مربوطه اعلام رای نمود.