|

حضرت علی(ع): آنچه دوست نداری درباره ات گفته شود درباره دیگران مگوی.

آگهی تمدید مزایده بیمارستان امام خمینی(ره) کرج

  • تمدید مزایده هفتم
  • تاریخ انتشار: 1398/09/30
  • پرینت صفحه:
  • تمدید مزایده هفتم
  •  

    نظر به استقبال عمومی از مزایده بیمارستان امام خمینی(ره) کرج، بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به تصمیم کمیسیون معاملات سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز مهلت دریافت اوراق شرایط مزایده بمدت 7 روز کاری (یک هفته) دیگر تمدید می گردد. بدیهی است آخرین مهلت خرید و تحویل پاکات از ساعت 18 روز شنبه 98/4/22به تاریخ دوشنبه 31 /98/4ساعت 18 و جلسه بازگشایی پاکات به ساعت 11 صبح روز سه شنبه 98/5/1تغییر می یابد. شایان ذکر است کلیه شرایط مندرج در آگهی قبلی  منتشر شده در مورخ 98/4/11 روزنامه های "همشهری و پیام سپیدار" همچنان به قوت خود باقیست.

    متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز واقع در کرج میدان توحید، بلوار بلال نبش کوچه شهید قهرمانی (بلال2) مراجعه و یا با شماره تلفن 32204471-026 تماس حاصل نمایند.