|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

تودیع و معارفه معاونین سازمان همیاری استان البرز

 • تودیع و معارفه
 • تاریخ انتشار: 1398/04/19
 • پرینت صفحه:
 • جلسه تودیع ومعارفه معاونین سازمان همیاری ....
 • جلسه تودیع ومعارفه معاونین اداری مالی و پشتیبانی و معاون بازرگانی و بازاریابی روز سه شنبه 18/4/98 درمحل سالن جلسات سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز برگزارگردید.

  دراین جلسه جناب آقای دکترشیرازی از روند فعالیت مثبت و راهگشای انجام شده در سازمان خبرداده و ابراز داشتند که با پی گیرهای انجام شده و مساعدت استاندارمحترم البرز و تعامل مناسب با سازمان بازرسی، ابهامات موجود در خصوص پرونده های سازمان حل شده و با عنایت به تعاملات صورت گرفته با شهرداران محترم استان، امیدواریم که درآینده ی نزدیک و با اجرای پروژه های مختلف بتوانیم چرخ سازمان را مجدداً به چرخش درآورده و شاهد شکوفایی دگرباره ی سازمان باشیم .

  دراین زمینه یکی از ملزومات اصلی ساماندهی هرچه بیش تر و بهتر نیروهای سازمان و استفاده از ظرفیت های مغفول مانده ی آن است؛ لذا در این زمینه با توجه به بررسی های انجام شده در نظراست که با توجه به تجربیات ارزنده و شناخت کافی و وافی جناب آقای آقابراری از ایشان در سمت " سرپرست معاونت بازرگانی و بازاریابی" استفاد شود تا بتوانیم به یکی از اصلی ترین رسالتهای سازمان، که همانا رونق بخشیدن به فعالیت های بازرگانی و تجاری است دست یابیم .

  همچنین با توجه به این جابجایی از این به بعد جناب آقای وشاحی که از مدیران باتجربه و توانمند درعرصه خدمات شهری به شمار می آیند "سرپرست معاونت اداری ،مالی و پشتیبانی" خواهند بود دراین زمینه از ایشان انتظار میرود که با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود در سازمان، ارتقاء جایگاه نیروی انسانی سازمان و تصویب چارت را در اولویت کاری خویش قرار دهند.

  در ادامه همین جلسه جناب آقای علیرضا رسولیان به عنوان "مدیر اداره امور عمرانی و خدمات مهندسی"سازمان منصوب شدند. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به خلاءهای جدی  موجود در واحد حقوقی سازمان اشاره کرده و ابراز داشتند که باتوجه به پرونده های زیاد سازمان در دستگاه های نظارتی و سازمان های مالی و مالیاتی و بیمه نیاز به پی گیری جدی توسط کارشناسان زبده ومتخصص است درهمین راستا جناب آقای حاج محمدی به عنوان "مشاور حقوقی " به جمع سازمان اضافه خواهند شد که با توجه به توانمندی های فراوان ایشان امیداست که مشکلات حقوقی سازمان سامان یافته و زمینه برای حرکت قاتونمند و صحیح سازمان فراهم آید.