|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

نتیجه مزایده مرحله ششم

  • نتیجه مزایده مرحله ششم
  • تاریخ انتشار: 1398/04/10
  • پرینت صفحه:
  • جلسه کمیسیون عالی معاملات سازمان همیاری شهرداری های استان البرز با حضور اعضا کمیسیون...
  •  

    به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه کمیسیون عالی معاملات سازمان همیاری شهرداری های استان البرزدر مورخه دوشنبه 98/4/10 با حضور اعضا کمیسیون، نمایندگان سازمان اموال و املاک کوثر به عنوان شریک و سهامدار بیمارستان، نماینده دستگاه نظارت، نماینده دانشگاه علوم پزشکی البرز در محل سازمان همیاری برگزار گردید و با توجه به عدم ارائه پاکات در وقت مقرر از سوی متقاضیان، مزایده مرحله ششم بیمارستان امام خمینی(ره) کرج برنده نداشت. لذا با نظر کمیسیون عالی معاملات سازمان و نماینده سازمان اموال و املاک کوثر، مزایده برای یک مرحله دیگر تمدید شد و مقرر شد که مزایده مرحله هفتم با همان شرایط مزایده ششم و بدون هیچگونه تغییری در شرایط و تعهدات آن در اسرع وقت برگزار گردد.