|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

مزایده پنجم واگذاری بیمارستان برنده نداشت ...

  • مزایده پنجم بیمارستان
  • تاریخ انتشار: 1398/03/27
  • پرینت صفحه:
  • جلسه کمسیون عالی معاملات سازمان‌همیاری شهرداری های استان البرز درخصوص اعلام برنده مزایده ...
  • به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه کمسیون عالی معاملات سازمان‌همیاری شهرداری های استان البرز درخصوص اعلام برنده مزایده واگذاری بیمارستان امام خمینی( ره) کرج روز یکشنبه ۲۶ خرداد  باحضور اعضای قانونی کمیسیون، نماینده دادستانی استان البرز و نمایندگان سازمان اموال و املاک کوثر درمحل سالن جلسات سازمان همیاری برگزار گردید که در آن تنها شرکت کننده مزایده به دلیل عدم احراز شرایط مندرج در آگهی مزایده،واجدشرایط برای برنده شدن در مزایده تشخیص داده نشد.  لذا کمیسیون عالی معاملات مقرر نمود آگهی تجدید مزایده مطابق مقررات و ضوابط قانونی براي مدت يك هفته ديگر تمديد گردد.‌
    بدین ترتیب می باید تا هفته آینده منتظر ماند تا کار مزایده بیمارستان‌ امام‌ خمینی به‌ سرانجام برسد.