|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

جلسه با نمایندگان پرسنل بیمارستان امام خمینی (ره)

  • تاریخ انتشار: 1398/02/21
  • پرینت صفحه:
  • جمعی از پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج ...
  • به گزارش روابط عمومی سازمان روز شنبه 21/2/98 جمعی از پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج به نمایندگی پرسنل بیمارستان به محل سازمان همیاری رجوع کرده و با دکتر شیرازی مدیر عامل سازمان جلسه ای داشتند . گفتنی است که در این دیدار نمایندگان پرسنل بیمارستان حقوق های معوقه خود اشاره کرده و از وضعیت بلاتکلیف بیمارستان گلایه داشتند  و خواستار آن بودند که با درایت استانداری و سازمان همیاری شهرداریهای استان به عنوان متولیان امر گره از مشکلات ایشان و بیمارستان باز شود.

    در ادامه این نشست صمیمانه دکتر شیرازی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه پر خیر و برکت رمضان و آرزوی توفیق در بهره مندی از فیوضات این ماه شریف با پرسنل بیمارستان ابراز همدردی و همراهی کرده و اذعان داشتند که شخص بنده و مجموعه سازمان در جریان مشکلات و گرفتاری های متعدد کارکنان بیمارستان بوده و به همین خاطر تمام هم و غم سازمان بر حل این مشکل معطوف شده است و با جدیت تمام به دنبال تمشیت و سامان بخشی وضعیت بیمارستان هستیم.

    ایشان  در بخش دیگری از سخنان خود به مزایده قبلی بیمارستان اشاره کرده و گفتند که در مزایده پیشین شخصی به نام دکتر قاسمی برنده مزایده شدند که متاسفانه علیرغم فرصت هایی که به ایشان داده شد به تعهدات خود عمل ننمودند لذا مزایده ابطال شده و این امر به ایشان ابلاغ شده است. وی در ادامه با توجه به منقضی شدن تاریخ کارشناسی قبلی و ضرورت اقدام عاجل در این خصوص کار کارشناسی جدید که به طور معمول در فرصتی یک یا چند ماهه صورت می پذیرد ضمن رعایت تمام موازین قانونی ظرف مدت بسیار کوتاهتر انجام پذیرفت و متعاقب آن اسناد مزایده آماده شده تا کار برگزاری مزایده بیمارستان صورت پذیرد.

    همچنین شایان ذکر است که برای حل مشکلات جاری، بنا به قولی که جناب آقای دکتر درویش پور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز داده اند،  نیز به دنبال آن هستیم بخشی از معوقات پرسنل تامین و پرداخت شود تا در ادامه با برگزاری مزایده و مشخص شدن برنده بیمارستان برای همیشه مشکل بیمارستان به لطف پروردگار حل شود.