|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

ابطال مزایده بیمارستان

  • ابطال مزایده بیمارستان
  • تاریخ انتشار: 1398/02/21
  • پرینت صفحه:
  • به گزارش روابط عمومی سازمان با عنایت به اینکه دکتر قاسمی در مزایده نوبت چهارم فروش بیمارستان امام خمینی (ره) کرج به عنوان برنده اعلام شده بودند و لیکن به دلیل عدم انجام تعهدات در وقت مقرر علیرغم فرصت هایی که به ایشان داده شد مزایده ابطال شده و به ایشان ابلاغ شد.

    بنا به حساسیت و اهمیت تمشیت و ساماندهی وضعیت بیمارستان و با توجه به به منقضی شدن قیمت کارشناسی صورت پذیرفته برای فروش بیمارستان کارشناسی مجدد بیمارستان در اسرع وقت و با نهایت دقت و رعایت موازین قانونی انجام گرفته و کار تکمیل اسناد مزایده در حال انجام می باشد و به زودی شاهد برگزاری مزایده جدید فروش بیمارستان و تعیین تکلیف نهایی بیمارستان خواهیم بود.