|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

اولين جلسه مديرعامل جديد سازمان با معاونين و پرسنل سازمان

  • اولين جلسه مديرعامل جديد سازمان با معاونين و پرسنل سازمان
  • تاریخ انتشار: 1397/02/16
  • پرینت صفحه:
  • اولين جلسه جناب آقاي مهندس آهنگران مديرعامل جديد سازمان روز يكشنبه 16/2/97 در فضايي صميمانه و با حضور معاونين و مديران و پرسنل سازمان برگزار گرديد
  • اولين جلسه جناب آقاي مهندس آهنگران مديرعامل جديد سازمان روز يكشنبه 16/2/97 در فضايي صميمانه و با حضور معاونين و مديران و پرسنل سازمان برگزار گرديد. در ابتداي اين جلسه مهندس آهنگران از عزم جدي خود براي بهبود و ارتقاء سطح عملكرد سازمان خبر داد و با اشاره به سوابق و تجارب كاري خود روحيه وحدت و انسجام و سخت كوشي و امانتداري و پاك دستي را از عوامل مهم توفيق هر مجموعه سازماني دانسته و با تاكيد بر اينكه تنها با تكيه بر كارهاي عملياتي و دوري از هياهو و جنجال و با دقت نظر كارشناسانه است كه ميتوان به سر منزل مقصود  رسيد. همچنين ایشان از لزوم تعامل سازنده بين بدنه كارشناسي و مديريت سخن گفت و گفتمان نقاد دلسوزانه از سوي افراد امين را عامل خود اصلاحي و بهبود در روند حركتي سازمان دانست.

    ايشان در بخش ديگري از سخنان خود بر حفظ حرمت افراد و پرسنل سازمان تاكيد كرده و گفتند كه تنها عامل ارزشيابي افراد نوع و كيفيت عملكرد آنهاست و از لزوم تغيير نگاه كميت محور به نگاه كيفيت محور سخن گفت.

    در نهايت ايشان تعامل مناسب با شهرداري ها و سرمايه گذاران و عملكرد دقيق و حساب شده از سوي مجموعه سازمان را عامل پيشرفت و توسعه سازمان دانست و از پرسنل خواست كه با عزمي جدي و روحيه اي شاداب همگي دست در دست هم سازماني چالاك و موفق را بسازند.