|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

آگهی مزایده عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)

  • آگهی مزایده عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)
  • تاریخ انتشار: 1396/11/03
  • پرینت صفحه:
  • آگهی مزایده عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)