|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

امضا تفاهم نامه مشترک با بخش خصوصی کشور افغانستان

 • امضا تفاهم نامه مشترک با بخش خصوصی کشور افغانستان
 • تاریخ انتشار: 1396/02/30
 • پرینت صفحه:
 • به گزارش روابط عمومی سازمان :نظر به اهمیت ارتباطات اقتصادی و فرهنگی در رشد و توسعه کشورها به طور قطع یکی از عوامل رشد و توسعه پایدار کشورها در دوران جدید حسن تعامل و ایجاد روابط پایدار اقتصادی و سیاسی با سایر دولت ها و ملت هاست...
 • به گزارش روابط عمومی سازمان :نظر به اهمیت ارتباطات اقتصادی و فرهنگی در رشد و توسعه کشورها به طور قطع یکی از عوامل رشد و توسعه پایدار کشورها در دوران جدید حسن تعامل و ایجاد روابط پایدار اقتصادی و سیاسی با سایر دولت ها و ملت هاست از همین رو سازمان همیاری شهرداری های استان البرز با درک اهمیت این نکته همواره این تلاش را داشته که بتواند از ظرفیت ها و پتانسیل های بین المللی بهره ببرد در همین راستا ایجاد تعاملات اقتصادی با کشور های همسایه از اولویت اقتصادی این سازمان بوده است .

  با توجه به نکات ذکر شده روز پنجشنبه مورخ 28/2/96 و بنا به ضرورت های موجود منطقه ای و در راستای همکاری های بلند مدتو با هدف تامین شرایط توسعه پایدار با کشور جمهوری افغانستان و بهره مندی از ظرفیت های تولید کشور جمهوری اسلامی ایران و تعمیق روابط تاریخی دو ملت و با عنایت به بررسی و هماهنگی های انجام شده برنامه کاری و اقتصادی بین بخش خصوصی دو کشور و با محوریت شرکت بین المللی طلوع آینا و گروه شرکت اسکای آریانای افغانستان و سازمان همیاری شهرداری های استان البرز  تفاهم نامه ای امضا شد کهدر صورت تحقق می تواند موجب رونق اقتصادی و جلب سرمایه های خارجی در جهت رشد تولید ناخالص ملی و استانی شود . از جمله مهمترین رئوس این برنامه و تفاهم نامه مشترک می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • تامین انرژی برق از طرق مختلف انتقال برق تولیدی – احداث نیروگاه های تولید برق در کلاس های تعریف شده متناسب با مطالعات فنی و اقتصادی و نیاز مناطق – انتقال و تامین مولد های برق خورشیدی – شرکت در طرح های مشارکتی نیروگاهی – انتقال دانش فنی و طراحی و ساخت – انتقال دانش فنی بهره برداری نگهداری و....
  • مطالعه و تنظیم برنامه بازرگانی و تجارت کالاهای مورد نیاز دو طرف
  • مطالعه و بررسی واحدهای تولیدی مستعد برای همکاری مشترک در راستای نیازهای جاری مصرفی افغانستان
  • مطالعه و برنامه ریزی موضوع گردشگری سلامت ارائه خدمات درمانی به اتباع کشور افغانستان و سازمان دهی واحد های مربوطه بنا به ظرفیت ها و درجات متنوع و متناسب با مخاطبین آنها
  • تنظیم برنامه تشکیل کمیته های مشترک بین اصناف و اتحادیه های تجاری ایران و افغانستان
  • برنامه ریزی و ساماندهی تبادلات مالی فی مابین تجارو افراد مختلف طرفین از طریق موسسه مالی و بانکی مورد توافق طرفین .