|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

به بهانه پاسداشت دوم اردیبهشت روز زمین پاک

  • 2 اردیبهشت، روز زمین پاک
  • تاریخ انتشار: 1396/02/02
  • پرینت صفحه:
  • دوم اردیبهشت روز زمین پاک، روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست و اهتمام به وضعیت کره زمین، این سیاره مظلوم و پی پناه است...
  • دوم اردیبهشت روز زمین پاک، روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست و اهتمام به وضعیت کره زمین، این سیاره مظلوم و پی پناه است . این روز دو بار در سال، یک بار در طول فصل بهار در نیمکره شمالی ( ۲۱مارچ ) و یکبار در طول فصل پاییز در نیمکره جنوبی و در آغاز فصل بهار گرامی داشته شده و جشن ها و برنامه های گاه مفصل و گاه مختصری در بزرگداشت آن برگزار می‌شود. در واقع این رسمی بود که توسط فعال صلح یعنی جان مک‌کانل در اجلاس یونسکو سال 1969 معرفی شده و متعاقب آن توسط سناتور آمریکایی گیلورد نلسون به عنوان یک جلسه آموزشی در مورد محیط زیست بنیان گذاشته شد. در خیلی از کشورها روز ۲۲ آوریل هم زمان با دوم اردیبهشت به عنوان روز زمین گرامی داشته شده و به همین مناسبت فعالیت های زیست محیطی را گاها تا یک هفته با تمرکز روی موضوع زمینی عاری از آلودگی و بررسی راهکارهای حفاظت از محیط زیست برگزار می کنند. در ایران نیز همه ساله روز دوم اردیبهشت همزمان با روز زمین پاک مردم نواحی مختلف با همکاری و مدیریت انجمن های زیست محیطی مردم نهاد(NGO)  اقدام به مانور و نمایش در جهت زمین پاک می نمایند ولی متاسفانه شاهد آن هستیم  فردای آنروز این موضوع و لزوم توجه همیشگی به محیط زیست و پاکداشت زمین فراموش شده و به بوته نسیان سپرده می شود. به طور کلی باید گفت مناظر وگردشگاه های طبیعی و بوستان ها در ایران از جمله مناطقی هستند که مورد بی رحمی و بی توجهی عموم مردم قرار می گیرد به طور مثال اگر فردای روز طبیعت (13 فروردین) به بوستان ها و مناطق گردشگری طبیعی سر بزنیم با مشاهده پراکندگی و حجم زباله و پسماند باقی مانده از مسافران و گردشگران متوجه خواهیم شد که چه مقدار توانسته ایم به محیط زیست بها داده و آموزش های زیست محیطی و رسانه های ملی چقدر توانسته اند در فرهنگ و نگاه شهروندان تاثیر گذار باشند. طرفه اینکه کشور ایران از کشورهایی است که در تولید پسماند ید طولایی دارد به طوری که سرانه پسماند در شهر تهران 750 تا 800 گرم می باشد این درحالی است که این مقدار در کشورهای اروپایی به 300 تا 350گرم کاهش می یابد .

    دست آخر باید گفت انسان تا به موضوعی عمیقا باور و اعتقاد قلبی پیدا نکند عملکرد او در آن حوزه نیز به هیچ وجه نمی تواند اثر گذار و مفید فایده باشد. لذا ضمن گرامیداشت روز زمین پاک و تکرار درخواست توجه همگانی به محیط زیست و اهمیت غیر قابل انکار آن در سرنوشت انسان باید گفت با این همایش ها و نمایش های سالی یکبار ،  چندان نمیتوان امیدوار به رهایی زمین از آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی بود و افق روشنی را برای زمین این سیاره دوست داشتنی و خسته از بی مهری ها در نظر گرفت و  به قول ظریفی از اساتید فن در این حوزه که در کلامی موجز و آغشته به طعن و طنز تنها زمانی میتوانیم پلشتی ها و آلودگی ها را از خود و ساحت طبیعت و محیط زیست دور سازیم و شعار زمین پاک را با سربلندی سر دهیم که  " هر سال حداقل 365 روز، روز زمین پاک  و 365 روز ، روز هوای پاک باشد "