|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

سیزدهمین جلسه ی شورای سازمان

  • جلسه ی شورای سازمان
  • تاریخ انتشار: 1397/07/17
  • پرینت صفحه:
  • سیزدهمین جلسه شوراي سازمان در روز دوشنبه مورخه 16 مهر ماه 97 در محل سالن شهداي دولت استانداري البرز با حضور جناب آقاي مهندس ارتقايي معاون محترم امور عمراني استانداري و جناب آقاي مهندس عسگري مديركل محترم دفتر امور شهري و شوراها و جناب آقاي مهندس فاني مديركل محترم دفتر فني و شهرداران محترم استان و جناب آقاي مهندس آهنگران مديرعامل محترم  سازمان و برخي از مديران سازمان برگزار گرديد.

    در ابتداي اين جلسه مهندس آهنگران پس از عذض خوشامد گويي به مدعوين گزارش مختصري از روند عملكرد خود با تكيه بر تشريح روند عملكرد سازمان در خصوص بيمارستان امام خميني (ره) ارائه كرده و اذعان داشتند كه توانسته اند با همياري و همكاري استاندار محترم البرز جناب آقاي دكتر نجفي و معاون عمراني استاندار جناب آقاي مهندس ارتقايي عليرغم همه مشكلات و معضلات موجود حقوق معوق 4 ماه پرسنل را پرداخت نمايند و از اين جهت در آرام كردن فضاي بيمارستان قدم موثري بردارند همچنين ايشان به تشريح روند برگزاري مزايده بيمارستان پرداخته و از قريب الوقوع بودن حل معضل بيمارستان خبر دادند.

     

    در ادامه ی جلسه ايشان به ايجاد فضاي جديد در سازمان اشاره كردند و به شهرداران استان به عنوان سهامداران و مالكان حقيقي سازمان اطمينان دادند كه با جديت تمام به دنبال جذب منافع و پروژه هاي مشترك با تمامي شهرداريهاي عضو مي باشند. در پايان جلسه نيز هر يك از شهرداران با بيان ديدگاه هاي خود خواستار تشريك مساعي شده و از تمايل خود براي همكاري هاي جديد خبر دادند.