|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

امضا تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان و سرمایه گذار ایتالیایی

  • امضا تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان و سرمایه گذار ایتالیایی
  • تاریخ انتشار: 1395/07/05
  • پرینت صفحه:
  • يكي از ظرفيت‌هايي كه به ويژه پس از برجام به روي نهادهاي اقتصادي دولتي و خصوصي بازشد ايجاد زمينه براي مشاركت و جلب سرمايه گذار خارجي در جهت رونق بخشيدن به فضاي كسب و كار و اقتصادي ملي است. چنانكه در يكي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري به دستگاه هاي اجرايي درخصوص عملي نمودن « اقتصاد مقاومتي» تأكيد به همكاري مشترك با سرمايه گذاران خارجي به شرط انتقال فناوري مي باشد. در همين راستا و با عنايت به وظيفه ويژه‌ايي كه از سوي « كارگروه مديريت پسماند استان البرز» به سازمان محول شده است در هفته جاري جلساتي با هيأت سرمايه گذار بخش خصوصي كشور ايتاليا كه در حوزه ساماندهي پسماند فعال مي باشد برگزار گرديد كه ما حصل آن امضاء تفاهم نامه‌اي است كه در صورت اجرايي شدن آن و همكاري ساير دستگاه‌های ذیربط مي توان انتظار داشت كه يكي از اساسي ترين معضلات استان يعني بحث پسماند مرتفع گرديده و در كنار بهره مندي و آسايش هرچه بيشتر شهروندان البرزی و شاهد ايجاد كار و رونق اقتصادي در استان و ارتقا سطح درآمد ناخالص ملي باشيم.