|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

اولین جلسه شورای سازمان 95

 • برگزاری اولین جلسه شورای سازمان 95
 • تاریخ انتشار: 1395/05/10
 • پرینت صفحه:
 • اولين جلسه شوراي سازمان همياري شهرداري‌هاي استان البرز در سال 1395
 • اولين جلسه شوراي سازمان همياري شهرداري‌هاي استان البرز در سال 1395 روز چهارشنبه 06/05/95 در محل حوزه استاندار و با موضوع بررسي صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه سال 1394 و تصويب بودجه سال 1395 و با حضور اكثريت اعضاء و استاندار محترم البرز جناب آقاي مهندس سيد حميد طهايي، معاون محترم هماهنگي امور عمراني استان البرز جناب آقاي دكتر معصومي، مديركل محترم دفتر شهري جناب آقاي مهندس شيخياني و مشاوران استاندار جناب آقايان صمدي و اندرزگو برگزار گرديد.

  جلسه با قرائت قران آغاز گرديد و در ادامه جناب آقاي دكتر معصومي به عنوان معاون هماهنگي امور عمراني استانداري البرز و رئيس هيأت مديره سازمان ضمن ارائه گزارشي مختصر از فعاليت‌هاي سازمان از جناب آقاي باقرنژاد  مدیرعامل و پرسنل خدوم و زحمتكش سازمان قدرداني كرد و عملكرد سازمان را در سال 1394 را قابل تقدير دانسته و خواستار همكاري هرچه بيشتر شهرداري‌ها با سازمان گشتند.

  در ادامه جلسه نيز جناب آقاي پژوهي بازرس ويژه سازمان گزارش مفصلي از بودجه و ميزان درآمدها و مخارج سازمان در سال 1394 ارائه كردند پس از ارائه گزارش جناب ‌آقاي پژوهي اين بار نوبت به سخنان شهرداران محترم استان رسيد كه هريك ضمن بيان نظرات خود به ذكر چالش ها و موانع و فرصت‌هاي همكاري باسازمان پرداختند و در ادامه جلسه نيز جناب آقاي باقرنژاد و مديرعامل محترم سازمان به ايراد سخن پرداخته و در سخناني كوتاه و مجمل به ارائه گزارشي مختصر از فعاليت‌هاي سازمان پرداختند گفتني است كه سرمايه سازمان در آغاز دوره جدید مدیریتی مجموعاً 250 میلیون تومان بوده كه امروز در ابتداي سال 1395 اين سرمايه به عدد قريب به 4 میلیارد تومان رسيده شايان ذكر است كه به اين مبلغ مي‌توان ارزش قريب به 60 ميليارد تومان سرمایه بيمارستان امام خميني كرج را كه به تازگي و به همت مديريت جديد به استان برگردانده شده و جز مايملك سازمان به حساب مي آيد را هم افزود.

   همچنين از ديگر دست آوردهاي مهم سازمان را مي توان به خريد ساختمان پنج طبقه در مركز شهر نيز اشاره كرد كه جزء سرمايه سازمان به شمار مي‌آيد.

  پايان بخش جلسه نيز سخنان مهندس سيد حميد طهايي استاندار البرز بود كه در آن ضمن تشكر از همه‌ي شهرداران و مديران خدمات شهري و مجموعه عوامل سازمان همياري خواستار تلاش هرچه بيشتر و استفاده از پتانسيل هاي بالاي استان بويژه در حوزه گردشگري و ارائه خدمات و ايجاد درآمد ماندگار براي استان شدند.