|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

مصاحبه سرپرست و مدیر بیمارستان امام خمینی با رادیو کرج

  • مصاحبه با رادیو کرج
  • تاریخ انتشار: 1395/03/13
  • پرینت صفحه:
  • روز پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه و با دعوت رادیو کرج....
  • به گزارش روابط عمومی سازمان پس از قطعیت بازگشت مالکیت بیمارستان امام خمینی کرج به سازمان همیاری شهرداری های استان ، پس ازرایزنی های مختلف و با صلاحید جناب آقای مهندس طهایی به عنوان نماینده عالی دولت در استان، مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان البرز به عنوان تنها سهامدار بیمارستان به عنوان سرپرست بیمارستان انتخاب شدند تا در اسرع وقت با رفع مشکلات نسبت به آماده سازی و تجهیز هر چه بیشتر بیمارستان اقدامات لازم را مبذو ل دارند. ایشان نیز پس از انتصاب با در نظر گرفتن جمیع جوانب از بین گزینه های موجود دکتر مهرداد خاشی ناصری را به عنوان مدیر بیمارستان منصوب نمودند.  

    روز پنجشنبه  سیزدهم اردیبهشت ماه و با دعوت رادیو کرج ، جناب آقای باقر نژاد و دکتر ناصری در استودیو مدیریت شهری رادیو کرج حاضر شده و در خصوص وضعیت بیمارستان و برنامه های آتی به مصاحبه پرداختند. علاقه مندان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر با دانلود (بارگیریمتن سخنرانی از سایت رادیو کرج به آدرس اینترنتی www.radiokaraj.com به مصاحبه های مذکور گوش دهند.