|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

بازدید مدیر عامل سازمان از شرکت ارکان ماشین

 • بازدید مدیر عامل سازمان از شرکت ارکان ماشین
 • تاریخ انتشار: 1395/03/08
 • پرینت صفحه:
 • شرکت اركان ماشين میزبان جناب آقاي مهندس باقرنژاد ، مدير عامل سازمان همياري استان البرز بود ....
 •  روز چهارشنبه95/3/5 شرکت اركان ماشين  میزبان  جناب آقاي مصطفی باقرنژاد ، مدير عامل سازمان همياري استان البرز بود .

     در اين جلسه كه پس از امضاء تفاهم نامه همكاري فيمابين صورت گرفت ، طرفين ضمن برشمردن توانمنديهاي خود اظهار اميدواري كردند امضاء اين تفاهم نامه باب همكاري بسيار خوبي در آينده ايجاد كرده و منجر به عقد قرارداد هاي عملياتي گردد. 

     مدير عامل سازمان همياري شهرداريهاي استان البرز با شاره به پتانسيل هاي موجود در استان متبوع خود ، از عزم جدي خود در نوسازي و گسترش ناوگان موتوري استان البرز خبر دادند.

     در اين جلسه مدير عامل اركان ماشين نيز ضمن قدرداني از حضور ارزشمند آقاي مهندس باقر نژاد در مجموعه اركان ماشين اظهار نمودند : اركان ماشين با تمام قوا در خدمت عمران و آباداني كشور است و ما هر لحظه آماده خدمت به كشور عزيزمان هستيم .