|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

معارفه مدیر جدید بیمارستان امام خمینی (ره)

  • تودیع و معارفه مدیر جدید بیمارستان امام خمینی(ره)
  • تاریخ انتشار: 1395/02/01
  • پرینت صفحه:
  • پس از بازگشت بیمارستان امام خمینی(ره)به سازمان همیاری استان جلسه تودیع ومعارفه ....
  • پس ازمحرز شدن بازگشت مالکیت بیمارستان امام خمینی(ره) شهر کرج به سازمان همیاری شهرداری های استان البرز،روز سه شنبه مورخ 1395/2/1 در محل سالن جلسات بیمارستان جلسه تودیع ومعارفه مدیر جدید وقدیم بیمارستان امام خمینی(ره)برگزار شد.

    دراین جلسه ضمن معارفه دکتر مهرداد ناصری به عنوان مدیر جدید بیمارستان، از زحمات جناب آقای گلزار به عنوان مدیرسابق بیمارستان قدردانی به عمل آمد.

    شایان ذکر است با توجه به استعفای جناب آقای دکتر جهانگیری از سمت مدیرعاملی بیمارستان مقرر گردید تا اطلاع ثانوی جناب آقای باقرنژاد به عنوان مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان البرز ومالک بیمارستان به عنوان مدیرعامل بیمارستان نیزعمل نموده و کلیه مسولیت های دکتر جهانگیری به عهده ایشان باشد.