|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

بررسی اساسنامه در همایش مدیران عامل سازمان همیاری

  • همایش مدیران عامل سازمان همیاری
  • تاریخ انتشار: 1395/01/23
  • پرینت صفحه:
  • استان البرز و سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز ميزبان مديران عامل سازمان همياري شهرداري­هاي استان فارس،...
  • به گزارش روابط عمومی سازمان روز يكشنبه 22 فروردین ماه استان البرز و سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز ميزبان مديران عامل سازمان همياري شهرداري­هاي استان فارس، خراسان رضوي،  اردبيل، سمنان و مركزي بود.در واقع دستور جلسه این همایش یکروزه بررسی اساسنامه جدید سازمان های همیاری شهرداری بود.  شایان ذکر است طبق توافق صورت گرفته در همایش استان مرکزی  دو کارگروه در خصوص "بررسی اساسنامه جدید سازمان "و "تشکیل اتحادیه سازمان همیاری شهرداری های سراسر کشور "تشکیل گردید که طبق تعریف هر کارگروه وظیفه بررسی موضوعات مربوطه را بر عهدهدار شد لذا نشست استان البرز در واقع گردهمایی  یکروزه" كارگروه بررسي اساسنامه جديد" سازمان همیاری شهرداری های کشور بود مديران عامل سازمان استان­هاي مذكور به نمايندگي كليه ­ي  سازمان هاي همياري كل كشور به بحث و گفتگو پيرامون اساسنامه جديد پرداختند.

    به بیان دیگر اين نشست که به همت و میزبانی سازمان همیاری شهرداری های استان البرز  بعد از همايش و گردهمایی مدیران عامل سازمان همیاری شهرداریهای سراسر کشور در استان اراك  و در راستای ترسیم افق ها و ضرورت وجودی سازمان همیاری با حضور کلیه مدیران سازمان و جناب نوذرپور به عنوان نماینده وزارت کشورتشکیل شده بود برگزار می گرديد.

    در همایش استان اراک مقرر گردیده بود که مصوبات این کارگروه ها و اساسنامه پیشنهادی مورد تایید این کارگروه به سایر سازمان های همیاری شهرداری های سایر استانها ارسال گردد تا در همایش آتی که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در اواخر اردیبهشت ماه یا اوایل خرداد ماه 1395 در استان فارس و به میزبانی سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس برگزار خواهد شد مورد بازبینی نهایی و تصویب قرار گیرد تا به عنوان اساسنامه پیشنهادی سازمان های همیاری شهرداریهای کل کشور به وزارت کشور ارسال شود تا پس از تایید آن وزارتخانه محترم به مرحله اجرا در آید.