|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

ساخت مجتمع تجاری و اداری الماس به صورت مشارکتی

  • احداث اولین پروژه مشارکتی بین شهرداری هشتگرد و سازمان همیاری شهرداری های استان البرز
  • تاریخ انتشار: 1395/01/17
  • پرینت صفحه:
  • احداث مجتمع اداری الماس هشتگرد اولین پروژه مشارکتی بین شهرداری هشتگرد و سازمان همیاری شهرداری های استان البرز ....
  • احداث و راه اندازی مجتمع اداری الماس هشتگرد اولین پروژه مشارکتی بین شهرداری هشتگرد و سازمان همیاری شهرداری های استان البرز می باشد

    در بیان اهمیت این پروژه باید گفت که ساخت واحدهای اداری و تجاری و مجتمع های چند منظوره  از نیازهای اساسی زندگی شهری است و لذا با عنایت به این دغدغه طبق توافقات انجام شده فی مابین شورای شهر هشتگرد و شهرداری هشتگرد و سازمان همیاری شهرداری های استان البرز مقر گردیده که  پروژه ساخت مجتمع اداری و تجاری الماس به صورت  مشارکتی  بین شهرداری هشتگرد و سازمان همیاری البرز در زمینی به مساحت تفریبی 3 هزار مترمربع در چهار طبقه اداری و سه طبقه تجاری و سه طبقه پارکینگ ساخته و مورد بهره برداری قرار گیرد

    گفتنی است که ساخت چنین مجتمع هایی میتواند هرچه بیش از پیش موجب رونق شهرهشتگرد و رفاه مردم شریف این منطقه گردد.