|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

جلسه شهرداران استان در سازمان همیاری

  • ....
  • تاریخ انتشار: 1394/08/27
  • پرینت صفحه:
  • از آنجا که امروز با گسترش زندگی شهری و میل زیاد به مصرف و مصرف زدگی یکی از مسائلی که کلان شهرها و زندگی در شهرها را دچار مشکلات عدیده ای کرده ، تولید حجم انبوهی از زباله و پسماند است
  • از آنجا که امروز با گسترش زندگی شهری و میل زیاد به مصرف و مصرف زدگی یکی از مسائلی که کلان شهرها و زندگی در شهرها را دچار مشکلات عدیده ای کرده ، تولید حجم انبوهی از زباله و پسماند است و چاره جویی برای حمل این معضل یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران خدمات شهری است بنا به گزارش روابط عمومی سازمان در همین راستا جمعی از شهرداران استان روز چهارشنبه 27/08/94 در محل سازمان همیاری شهرداری های استان البرز حضور پیدا کردند تا در جلسه ای که با مسئولین این سازمان، مشاور استاندار برگزار گردید پیرامون مباحث مدیریت شهری و با تمرکز بر روی مبحث پسماند به بحث و گفتگو پرداخته تا راهی برای گذر از این چالش و معضل بیابند.