|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

به گزارش روابط عمومی سازمان

 • بزرگداشت روز کتاب و کتابخوانی
 • تاریخ انتشار: 1394/08/26
 • پرینت صفحه:
 • فرهنگ ایرانی از دیرباز با تعمق و تأمل آشنایی دیرین داشته و دارد و اگر امروز ما بعنوان یک ایرانی سرفرازانه سر به آسمان عزت و افتخار بلند می کنیم و به هویت ایرانی خود می بالیم همه از آن است که گذشتگان ما جملگی یاران دیر آشنای سنت تعلیم و تعلم و انس با کتاب بوده ند
 • حضرت علی(ع) الْکتُبَ بساتینُ العلماءِ؛ کتاب­ها بوستان­های دانشمندان است

   

  فرهنگ ایرانی از دیرباز با تعمق و تأمل آشنایی دیرین داشته و دارد و اگر امروز ما بعنوان یک ایرانی سرفرازانه سر به آسمان عزت و افتخار بلند می کنیم و به هویت ایرانی خود می بالیم همه از آن است که گذشتگان ما جملگی یاران دیر آشنای  سنت تعلیم و تعلم و انس با کتاب بوده ند و امروز نیز ما اگر قصد آن داریم که همچنان بر تارک تمدن بشر بدرخشیم تنها راه چاره آن است که انس و تعلق مان را نسبت به کتاب و دانایی و روز به روز بیشتر نماییم. چرا که به قول حکیم طوس فردوسی بزرگ توانایی در گرو دانایی است.

  در همین راستا و مقارن با روز 24 آبان ماه روز کتاب و کتابخوانی و در جهت تقویت روح مطالعه در تصمیم مدبرانه مسئولان سازمان با اهدا کتاب به پرسنل سازمان اقدام به ترویج فرهنگ مطالعه در بین کارمندان سازمان نموده اند همچنین مقرر شد پس از مطالعه کتاب از سوی همکاران آزمونی از کتاب اهدایی برگزار گردد و پیرو آن جوایز نفیسی به برندگان نفر اول تا سوم مسابقه ی کتابخوانی از سوی سازمان اعطاء می گردد.