|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

برگزاری جلسه هیئت مدیره

  • جلسه هیئت مدیره
  • تاریخ انتشار: 1394/07/05
  • پرینت صفحه:
  • به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان البرز جلسه هیئت مدیره سازمان با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید.
  • به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز با حضور اکثریت اعضا در روز شنبه مورخ 1394/07/04 در محل دفتر مدیر عامل تشکیل  و محورهای دستور جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

    همچنین در این جلسه گزارش کلیات مربوط در خصوص امور انجام شده در رابطه با سرویس مدارس از سوی مدیر عامل ارائه گردید.