|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

نصب و آموزش اتوماسیون اداری

  • نصب و آموزش اتوماسیون اداری
  • تاریخ انتشار: 1394/01/23
  • پرینت صفحه:
  • جلسه ی آموزش و راه اندازی اتوماسیون اداری
  • با توجه به اجتناب نا پذیری حرکت به سمت تکنو لوژی و پیشرفت و ضرورت همگامی با دستاورد های تکنولوژیک سازمان همیاری البرز نیز در همین راستا اقدام به تجهیز سازمان به فناوری نوین اتوماسیون اداری و نرم افزار جامع مالی مدیریتی نموده و طی جلسه ای که در مورخه 23/1/94 برگزار شد ضمن ابلاغ اجرایی شدن فرایند اتوماسیون آموزش کارکنان و کارمندان نیز آغاز شد که در اولین گام مدیر عامل سازمان همراه با معاونین و مدیران سازمان آموزش های متناسب با اتوماسیون را آغاز نمودند،همچنین با آموزش کلیه ی سازمان در افق پیشرو تمامی مکاتبات و مناقصات و سایر امور اداری به وسیله ی اتوماسیون اجرا خواهد شد.