|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

برنامه های سازمان در سال جدید

  • برنامه های سازمان در سال جدید
  • تاریخ انتشار: 1394/01/17
  • پرینت صفحه:
  • روز دوشنبه 17/01/94 در جلسه ایی که با حضور مدیر عامل و تمامی معاونین و مدیران تصمیم ساز با فعالان بخش خصوصی برگزار شد و....
  • روز دوشنبه 17/01/94 در جلسه ایی که با حضور مدیر عامل و تمامی معاونین و مدیران تصمیم ساز با فعالان بخش خصوصی برگزار شد طبق توافقات و برنامه ریزی های جامع صورت گرفته  و با تأیید و تاکید مدیر عامل محترم سازمان، هدف اصلی سازمان در سال 94 علاوه بر انجام امور رایج سازمان ایجاد همکاری هم جانبه با بخش خصوصی در عرصه جذب ،  تولید ، سرمایه و گسترش فعالیت های سازمان در سطح استان و کشور اعلام شد.

    همچنین در افق برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت سازمان مقرر گردید که زمینه های حضور و فعالیت در عرصه های بازرگانی و عمرانی ، صنعتی و ... کشورهای همسایه با همکاری مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا موجبات گسترش فعالیت همه جانبه سازمان ایجاد گردد.

              گالری تصاویر                                                                                                                                                                                تتنه