|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

مصاحبه ی آقای باقر نژاد با روزنامه شهروند

  • روزنامه ی شهروند
  • تاریخ انتشار: 1393/12/27
  • پرینت صفحه:
  • تشریح برنامه های آتی سازمان با روزنامه شهروند
  • به گزارش روابط عمومی سازمان، آقای باقرنژاد مدیر عامل محترم سازمان در گفتگویی که در اوایل اسفند ماه با روزنامه شهروند داشتند  در تشریح برنامه های آتی سازمان و راهبردهای کلان آن چنین فرمودند:

    برنامه های این سازمان حول سه محور آموزش با تکیه بر آموزش پرسنل شهرداری ها و ارگان های دولتی، اجرای پروژه های  های عمرانی و نیز گسترش گردشگری پایه ریزی شده که به همین منظور  کمیته راهبردی به ریاست استاندار و معاونان وی  تشکیل شده که می تواند منشأ خدمات اساسی برای استان باشد.