|

مقام معظم رهبری : هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا

روز شهردار

  • 25/12/93 روز شهردار
  • تاریخ انتشار: 1393/12/26
  • پرینت صفحه:
  • پیام تبریک سازمان همیاری به مناسبت روز شهردار